Selecteer een pagina

blauwdruk van de nieuwe aarde

Werken en leven in harmonie

Voor mijn gevoel hebben we allemaal een droom. Een gevoel en beeld van het ideale leven. Je kunt tot een bepaald niveau je eigen droom realiseren, maar vroeg of laat wil je dit delen met je omgeving. Wil je jouw geluk delen met anderen.

Mijn missie is het begeleiden van ondernemers in hun droom. Zodat zij hun plek innemen in wat ik noem: “de Nieuwe Aarde”. Vanuit daar ontstaat de wereld van harmonie waar ik ten diepste naar verlang. Een ruimte op aarde waarin ik kan zijn.

onze gezamenlijke droom

De Nieuwe Aarde

We hebben het vaak over de nieuwe aarde, maar wat is dat de nieuwe aarde? Er is toch maar één aarde, zeggen veel mensen dan. Wij geloven dat de nieuwe aarde rust en wordt gebouwd op het fundament van de oude aarde, dat het een bewustzijnsverandering is waar de aarde en haar bewoners doorheen gaan. Hieronder beschrijven ik mijn visie…

“De nieuwe aarde is een wereld waarin we samenleven in harmonie met elkaar en natuur. Iedereen is van gelijkwaardige betekenis, en staat op zijn eigen plek, draagt zichzelf, maar werkt vanuit autonomie ook weer samen. Niet omdat het moet vanuit druk of overleving, maar vanuit vreugde, zin en bezieling. Alle samenwerkingen en creaties ontstaan vanuit het vonk en kleur van ieders essentie. Alle vormen, structuren, producten en diensten bestaan hierdoor uit een warme verbinding, en alle betrokkenen leveren vanuit vrije wil hun unieke bijdrage, zodat de warmte en bezielding in alle creaties aanwezig is.

We bieden geen strijd tegen bestaande patronen of structuren, maar sluiten alles in en nemen ook op collectief en voorouderlijk niveau verantwoordelijkheid, zodat we alles wat blokkeert niet afstoten maar juist integreren zodat het kan mee transformeren. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen keuzes, en ervaart daarin de gevolgen. Het is geen kant kiezen in de polariteit, maar juist beide kanten eren en ontvangen zodat er een brug ontstaat tussen verschillende mensen, meningen, volkeren, visies, religies etc.

Omdat er geen concurrentie is, is er ook geen manipulatie en macht, en kunnen we ten alle tijden keuzes maken voor ons welzijn, die van de natuur en rekening houden met de generaties na ons. Er ontstaat een ruimte voor innovatieve en duurzame ideeën en creaties, die niet schadelijk zijn voor moeder aarde. Zo, bloesemt de natuur op en leven we steeds meer samen. Technologie wordt ingezet ten dienste van onze menselijke natuur, zodat er meer zijns-ruimte ontstaat, en er meer ruimte komt voor een bezield leven.

Doordat de verbindingen onderling worden hersteld en bekrachtigd ontstaat er een wij-gevoel, wat warmte en geborgenheid biedt voor onze kinderen en ouderen. We bieden support aan elkaars ontwikkeling en processen zonder te gaan dragen zodat er geen afhankelijkheden en verstrikkingen ontstaan. Soevereiniteit wordt een belangrijke waarde waardoor nieuwe aarde relaties floreren, die een alchemistisch vuur genereren, met heel veel verbinding tussen de kosmos en aarde, en het mannelijke en vrouwelijke. Vanuit deze nieuwe aarde energie, waar het licht in ons allemaal wordt versterkt ontstaan nieuwe bedrijf-, organisatie-, educatie-, bestuur-, gemeenschapsvormen, die elkaar versterken.

 De aarde wordt een plek van vrede, harmonie waar we op een ander niveau onze lessen leren. We overstijgen dualiteit, die ging over via pijn en lijden lessen moeten leren, en transformeren naar een bewuste samenleving. Een wereld met het besef dat we allemaal één zijn, en de pijn van een ander ook onze pijn is. We nemen als nieuwe mens onze universele plek in, en worden zo een geëvolueerde beschaving.

Van visie naar:

Missie

Mijn primaire aandacht gaat uit naar het ondersteunen van leiders die een belangrijke taak vervullen voor het collectief. Mijn wens is dat ze bijdragen aan het geheel, een betere wereld vanuit hun eigen bedrijf en missie.

Als ieder gaat staan op zijn plek  en bewust wordt van de unieke bijdrage, ontstaat de Nieuwe Aarde vanzelf. 

Het is mijn missie om ondernemers te ondersteunen in hun heilige pad. Juist daar waar de gangbare paden stoppen, en geen overzicht meer is, bied ik helderheid. Ik breng gaandeweg de blauwdruk van het bedrijf of creatie in contact. En ontstaat er middels coaching en transformatie werk compatibiliteit, zodat voor de creatie een ruimte ontstaat om op aarde te komen. 

De onzichtbare wereld om ons heen werd steeds tastbaarder en de creaties worden bewust verbonden aan het web des levens. Het grid van nieuwe aarde creaties.

Adres: Ottermeerweg 2 | 4725 PZ Wouwse Plantage
tel: 31 (0) 645288727

Bekijk hier onze Privacy-Policy
Op al onze diensten gelden de Algemene-Voorwaarden

 

Categories

Product-ontwikkeling

Ghost writing

Creatie coaching

Logo ontwerp

Website design​

Copyright © 2024- Aereon Creations. All Rights Reserved.