Selecteer een pagina

Protection

Privacy en Cookie Policy

Bij het versturen van het contact formulier geef je akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens. Deze zullen niet gebruikt worden voor andere doelen dan informatie verstrekken.

Vanwege de wetswijzing persoonsgegevens en privacy verklaring hebben wij de onderstaande informatie opgemaakt. Mocht je het hier niet mee eens zijn verzoeken we je geen berichten achter te laten op de website.

heilige ruimte

Privacy en Cookie – versie 1

 1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 november 2022.

  Aereon-Creations, gevestigd op de Brinkseweg 46, 3971 VC in Drierbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Aereon-Creations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
  – Adresgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
  – Telefoonnummer (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
  – E-mailadres  (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
  – Overige persoonsgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd) die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (Mail) correspondentie en telefonisch
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
  – Bepaalde bankgegevens ten aanzien van een gedane bestelling (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier , dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Aereon-Creations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw reservering en betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen of aanvullingen op ons programma

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Aereon-Creations neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Aereon-Creations verstrekt uitsluitend informatie aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  Verder worden gegevens gedeeld met externe verwerkers zoals het boekingsysteem via iDEAL, email adressen naar Mailchimp t.b.v. de nieuwbrief verzending.

  Op deze website worden cookies geplaatst door derden.
  Door het Nieuwsbrief opmaak programma Mailchimp wordt een cookie geplaatst om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te bewerkstelligen.
  Aereon-Creations heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten.

  Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

  Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aereon-Creations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contact formulier.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
  School van Ascensie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Aereon-Creations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Brinkseweg 46 , 3971 VC Driebergen
tel: 31 (0) 645288727

Bekijk hier onze Privacy-Policy
Op al onze diensten gelden de Algemene-Voorwaarden

Categories

Product-ontwikkeling

Ghost writing

Creatie coaching

Logo ontwerp

Website design​

Copyright © 2024- Aereon Creations. All Rights Reserved.